Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ariannu

Mae galwad CNC ynghylch cyllid a chymorth ar gyfer 2018/19 wedi cau yn awr

Cawsom bron i 200 o Ddatganiadau o Ddiddordeb yn gofyn am dros £10miliwn o gefnogaeth ariannol. Mae paneli asesu wedi ystyried y cynigion a bydd y canlyniadau'n cael eu cyfleu cyn bo hir.

Diolch i bob sefydliad sydd wedi datgan diddordeb.

Os oes gennych syniadau ar gyfer cydweithio y tu allan i’n rowndiau cyllido, cysylltwch â’ch swyddog partneriaeth lleol yn y lle cyntaf. 

Diweddariad Cyllid

Mae ein Diweddariad Cyllid yn cynnig golwg gyffredinol ar yr arian sydd ar gael o wahanol ffynonellau i grwpiau ac elusennau ar gyfer achosion a phrosiectau amgylcheddol.

Cyngor am gyllid

Mae gwefan Busnes Cymru yn cynnig cyngor a manylion yn ymwneud â chyllid sydd ar gael i fusnesau ac unigolion, gan gynnwys Offer Chwilio Cyllid Busnes Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth o gynlluniau grantiau ar gyfer cyflawni eu polisïau a chreu Cymru decach a mwy llewyrchus.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnig help i chwilio am gyllid trwy gyfrwng Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddariad Cyllid Mawrth 2018 PDF [701.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.