Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ariannu

Gwybodaeth am pa gyfleoedd cyllido sydd ar gael i brosiectau sydd o fudd i amgylchedd Cymru ar gyfer bywyd gwyllt a phobl

 

Diweddariad ar ariannu

Mae ein Diweddariad ar ariannu yn rhoi trosolwg o'r arian sydd ar gael o wahanol ffynonellau i grwpiau ac elusennau ar gyfer prosiectau amgylcheddol.

Cronfeydd eraill

Rydym hefyd yn rheoli prosiect a ariennir yn rhannol gan eraill, megis yr Undeb Ewropeaidd a'r Gronfa Loteri Fawr (BIG) Mae enghreifftiau o brosiectau a ariennir yn allanol:

Grantiau rheoli tir

Glastir yw'r cynllun rheoli tir cynaliadwy, lle mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybodaeth am Glastir.

Cyngor am gyllid

Mae gwefan Busnes Cymru hefyd yn cynnig cyngor a manylion am gyllid gan gynnwys offeryn chwilio am gyllid offeryn chwilio am gyllid Busnes Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddariad Cyllid Medi 2017 PDF [527.1 KB]
20% Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI) gwledig a safleoedd Dynodedig NATURA 2000 mwyaf difreintiedig PDF [199.0 KB]
20% Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI) trefol a safleoedd Dynodedig NATURA 2000 mwyaf difreintiedig PDF [194.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.