Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

CNC yn codi ymwybyddiaeth o lifogydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynd o ddrws i ddrws ym Mhen-y-bont ar Ogwr wythnos nesaf i roi cyngor ymarferol a gwybodaeth i’r cyhoedd ar sut gallant baratoi ac ymateb yn gyflymach petai yna lifogydd.

20 Ebr 2018

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Ein blog

Cael gwared ar rwystrau i afonydd iach

Ar ddydd Sadwrn (Ebrill 21) byddwn yn dathlu Diwrnod Pysgod Mudol y Byd (WFMD). Dyma ddigwyddiad undydd sy’n lleol ac yn fyd-eang ar unwaith, digwyddiad a grëwyd er mwyn hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd afonydd agored a physgod sy’n ymfudo.

Pete Gough

20 Ebr 2018

salmon

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.