Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llwybr Arfordir Cymru

Beth am ganfod siâp cenedl ar y llwybr arfordir unigryw hwn o amgylch ein glannau

Three Cliffs Bay

Visit Wales

Trosolwg

Beth am ganfod siâp cenedl ar y llwybr unigryw hwn o amgylch ein glannau.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn darparu llwybr cerdded di-dor o amgylch arfordir Cymru.

Cafodd ei agor yn 2012 a dyma’r llwybr arfordirol di-dor cyntaf yn y byd.

O gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de, mae’r llwybr yn ymestyn am 870 milltir ac yn mynd heibio rhai o arfordiroedd gorau Prydain.

Mae’r llwybr yn cwmpasu clogwyni dramatig, cildraethau anghysbell, traethau poblogaidd, bywyd gwyllt toreithiog, trefi a phentrefi tlws, dinasoedd mawr a henebion hanesyddol.

Llwybr Arfordir Cymru LogoMwy o wybodaeth

Ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru i gynllunio eich ymweliad.

Darganfyddwch sut y mae Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei ariannu a’i reoli

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.