Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Codau llifogydd

Mae gan ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd dri math o rybudd a fydd o gymorth i chi baratoi ar gyfer llifogydd a gweithredu. Yma, cewch wybod eu hystyr a’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud os ydyn nhw’n cael eu cyhoeddi

Math o rybydd

Beth mae'n olygu

Llifogydd – Byddwch yn Barod

undefined / undefined

Mae llifogydd yn bosibl. Byddwch yn barod.

Pryd mae’n cael ei ddefnyddio?

Rhwng dwy awr a dau ddiwrnod cyn llifogydd.

Beth ddylech chi ei wneud

  • Byddwch yn barod i weithredu eich cynllun llifogydd
  • Paratowch becyn llifogydd o eitemau hanfodol
  • Monitrwch lefelau dŵr lleol a’r rhagolwg llifogydd ar ein gwefan

Rhybudd llifogydd

undefined / undefined

 

Mae disgwyl llifogydd. Angen gweithredu ar unwaith.

Pryd mae’n cael ei ddefnyddio?

Rhwng hanner awr ac un diwrnod cyn llifogydd.

Beth ddylech chi ei wneud

  • Symudwch deulu, anifeiliaid anwes ac eitemau gwerthfawr i fan diogel
  • Diffoddwch gyflenwadau nwy, trydan a dŵr os yw’n ddiogel i wneud hynny
  • Rhowch offer diogelu rhag llifogydd yn eu lle

Rhybudd Llifogydd Difrifol

undefined / undefined

Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd.

Pryd mae’n cael ei ddefnyddio?

Pan fydd llifogydd yn golygu bygythiad sylweddol i fywyd.

Beth ddylech chi ei wneud

  • Arhoswch mewn man diogel a sicrhewch fod gennych chi fodd o ddianc
  • Byddwch yn barod i adael eich cartref
  • Cydweithredwch â’r gwasanaethau brys
  • Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl enbyd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.