Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Preifatrwydd a chwcis


Mae’r cwcis ar ein gwefan yn casglu gwybodaeth fel:

  • eich cyfeiriad IP
  • y tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw
  • pa borwr a ddefnyddiwch
  • y math o gyfrifiadur neu ddyfais symudol sydd gennych

Sut y mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n defnyddio cwcis

Defnyddiwn gwcis:

  • i fesur sut y defnyddiwch y wefan fel y gellir ei diweddaru a’i gwella ar sail eich anghenion
  • i gofio’r hysbysiadau a welsoch fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto

Nid ydym yn casglu na’n cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth yma i adnabod pwy ydych.

Fel arfer byddwch yn gweld neges ar y wefan cyn i ni storio cwci ar eich cyfrifiadur.

Dysgwch fwy am sut i reoli cwcis

Rhestr o gwcis ar ein gwefan

Cwci Enw Pwrpas
Language version langPrefWAG Yn dangos yr iaith a ddewiswch i bori ein gwefan (Cymraeg neu Saesneg)
GoogleAnalytics __utma__utmb__utmc__utmz Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:
  • y tudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw ar ein gwefan, a faint o amser y buoch ar bob tudalen
  • sut y gwnaethoch gyrraedd y wefan
  • ar beth ydych yn ei glicio pan fyddwch yn ymweld â’r wefan

Nid ydym yn casglu na’n cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth yma i adnabod pwy ydych.

CookieControl civicAllowCookies
civicShowCookieIcon
Mae’r cwci hwn yn cofnodi a wnaethoch dderbyn y defnydd o gwcis ar ein gwefan.
YouTube VISITOR_INFO1_LIVEPREF
use_hitbox
Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i ddangos fideos YouTube ar ein gwefan.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych.Defnyddiwn feddalwedd amgryptio a’r dechnoleg ddiweddaraf i ddiogelu eich data, gan gadw at safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad diawdurdod ato.

Nid ydym yn pasio eich manylion at unrhyw drydydd parti nac adran arall o’r llywodraeth.

Mynediad at eich gwybodaeth a chysylltu â ni

Fel rhan o’n gwaith, rhaid i ni weithiau ddelio â gwybodaeth bersonol fel y gallwn ddarparu’r gwasanaethau mwyaf priodol i chi.

Dysgwch fwy am sut yr ydym yn rheoli eich gwybodaeth bersonol a sut i wneud cais o dan y Ddeddf Diogelu Data.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, rhown fersiwn wedi'i diweddaru ar y dudalen hon. Mae adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd yn sicrhau eich bod bob amser yn gwybod pa wybodaeth a gasglwn, sut y defnyddiwn y wybodaeth ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu ag eraill.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.