Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datblygiad mewn ardal perygl o lifogydd

Datblygiad o fewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd

Os ydych chi'n ystyried datblygu mewn ardal a nodir sydd mewn perygl o lifogydd ar y Map Cyngor Datblygu, bydd angen i chi ddangos bod modd rheoli canlyniadau datblygu mewn ardal perygl llifogydd yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol cyfredol ac yn benodol Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (TAN15)

Yn aml mae'n angenrheidiol paratoi asesiad canlyniadau llifogydd, sy'n dangos bod modd rheoli neu liniaru ar berygl o lifogydd i'ch datblygiad, neu unrhyw lifogydd cynyddol o ganlyniad i'ch datblygiad. Mae TAN 15 yn nodi bod yn rhaid i unigolyn sy'n gymwys ymgymryd â'r asesiad hwn. Cofiwch na fydd cynhyrchu Asesiad Canlyniadau Llifogydd yn golygu y bydd y datblygiad arfaethedig yn bodloni meini prawf TAN 15 yn llawn.   

Bydd ein cyngor ar berygl o lifogydd wedi'i seilio'n bennaf ar wybodaeth gyfredol a allai fod gennym a chynnwys eich Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gyflwynwyd i gefnogi'ch cais cynllunio. I gynorthwyo wrth baratoi'ch Asesiad Canlyniadau Llifogydd, rydym wedi datblygu Canllaw Arfer Da, sy'n cynnwys cyngor technegol ac argymhellion. 

Fel rhan o'n gwasanaeth i ddatblygwyr gallwn hefyd rhoi barn ragarweiniol i chi ar eich cynnig, gan gynnwys a yw'n debygol y bydd angen asesiad canlyniadau llifogydd, ac amlinelliad o'r hyn y dylid ei gynnwys yn yr asesiad. Gellir canfod rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, a sut i ofyn amdano, yn Ein Gwasanaeth i Ddatblygwyr. Rydym wedi datblygu Canllawiau, sy’n amlinellu ein argymhellion ynglŷn â methodoleg briodol ar gyfer amcangyfrif amlder llifogydd. Hefyd, rydym wedi cynhyrchu Nodyn Cyfarwyddyd Gweithredol OGN100 ar gyfer senarios rhwystro a thorri Modelu

Os ydych chi angen unrhyw gyngor ychwanegol gennym ni, rydym yn argymell eich bod chi'n defnyddio ein gwasanaeth cynghori dewisol y codir tâl amdano. Mae hyn yn cael ei egluro ymhellach hefyd yn Ein Gwasanaeth i Ddatblygwyr.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Ymarfer Da Paratoi modelau hydrolig perygl llifogydd ac asesiadau canlyniadau llifogydd ar gyfer cynllunio datblyg PDF [262.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.