Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ardaloedd tirol a morol o dan warchodaeth

Dewch i gael gwybod pa ardaloedd tirol a morol o amgylch Cymru sydd o dan warchodaeth, sut y cânt eu rheoli, a'r hyn y mae angen i chi ei wneud os ydych chi'n berchennog neu'n ddeiliad ar dir

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.