Cofnod datgeliadau

Edrychwch ar ein hymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a Deddf Diogelu Data yr ydyn ni’n eu hystyried fel rhai sydd o fudd i’r cyhoedd ehangach