Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prosiect Carbon Bositif

Yn datblygu i fod yn esiampl mewn rheolaeth carbon a rhannu arferion gorau i'w defnyddio ar draws sector cyhoeddus Cymru

Ariennir y Prosiect Carbon Bositif gan Lywodraeth Cymru i ddangos sut y gall y sector cyhoeddus leihau ei effaith carbon er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae ein Prosiect Carbon Bositif yn defnyddio dull uchelgeisiol i ddeall ein heffaith carbon ac i nodi cyfleoedd i fynd i’r afael ag e.

Trwy rannu ein profiadau, ein nod yw annog datgarboneiddio pellach yng Nghymru.

 

Wind turbines Arfer gorau mewn rheoli carbon

Byddwn yn helpu i ledaenu arfer gorau mewn rheoli carbon ar draws sector cyhoeddus Cymru

Corsydd mawndirol Cors Fochno Pum cam allweddol

Mae gan y Prosiect ddull cynhwysfawr o reoli carbon sydd â phum cam allweddol

Looking up through the trees Cyfrifo ein gwir statws carbon

Rydyn ni’n ystyried allyriadau nwyon tŷ gwydr a dal a storio ar draws y stad sy’n cael ei rheoli gennyn ni ac sy’n berchen inni

Paneli solar ar to y swyddfa Gwerthuso cyfleoedd lliniaru

Rydyn ni’n chwilio am gyfleoedd lliniaru er mwyn lleihau ein heffaith carbon fel sefydliad

NRW van at Ynys Llanddwyn, Newborough - photographed by Eve Nicholson Prosiectau arddangos

Rydyn ni’n cyflawni prosiectau i ddangos y mesurau lliniaru

View of a NRW electric car Mewnblannu Carbon Bositif yn CNC

Bydd y prosiect hefyd yn creu cynllun i roi mesurau lliniaru ar waith yn y dyfodol a chynnwys rheoli carbon ar draws y sefydliad

Cyfoeth Naturiol Cymru logo Cysylltu â ni

Cysylltwch â thîm y prosiect

Hyrwyddo'r amgylchedd Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar y newyddion diweddaraf am y prosiect

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.