Contractau CNC sy’n dod – Piblinell caffael 2020/21

Blwyddyn Ariannol Teitl Contract Categori Dyddiad Dyfarnu Disgwyliedig
2020-21 Gwaith Adeiladu yng Ngwydir Uchaf Rheoli Cyfleusterau a Gwasanaethau Mecanyddol/Trydanol 20/12/2020
2020-21 Offer Pysgota Cymru Gyfan Morol 21/12/2020
2020-21 Mwyngloddiau Metel 20/21 - Glasdir (Ffensio) Peirianneg Sifil – Tir a Chronfeydd Dŵr TBC
2020-21 Llogi Beiciau Masnachol Coed y Brenin Rheoli Tir 01/03/2021
2020-21 Llinellau Trydan Uwchben Gweithgareddau Coedwig 31/03/2021
2020-21 Gwella safleoedd Natura 2000 Morol (Wystrys Brodorol) Morol 01/02/2021
2020-21 Sgan Ochr Morol 30/11/2020
2020-21 Gwella safleoedd Natura 2000 Morol (Gwaredu Didemnun Vexillum) Morol 01/01/2020
2020-21 Rheoli Tir – Cymru Gyfan Rheoli Tir 01/04/2021
2020-21 Gwasanaeth Dadansoddol Arbenigol ar gyfer Fframwaith CNC Gwasanaethau Labordy 01/05/2020
2020-21 Rheoli Cerbydau Llwytho Isel, Llogi Lorïau a thraffig Rheoli Tir 01/04/2021
2020-21 Rheoli’r broses symudol o anfon pren TGCh 01/01/2021
2020-21 Adolygiad Adar Wild Justice Rheoli Tir 01/12/2020
2020-21 Gwaith Arolygu Effeithlonrwydd Ynni Adeiladau Rheoli Cyfleusterau a Gwasanaethau Mecanyddol/Trydanol 20/11/2020