Apelio am wybodaeth am dipio gwastraff

NRW staff investigating fly tipping mess

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn am fwy o wybodaeth gan bobl, yn dilyn tipio anghyfreithlon mewn safle ger arfordir Gogledd Cymru.

Bu’n swyddogion yn gweithio gyda Thîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru i ymchwilio tipio llwyth o wastraff cartref a gafodd ei adael ger Llaneilian yn Rhos, Hen Golwyn

Ymhlith y deunyddiau, cafwyd hyd i soffas, matres a chlytiau budr. Mae Cyngor Conwy yn helpu i lanhau'r safle.

Meddai Matt Roberts, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Yng Nghymru mae 42,000 tunnell o wastraff anghyfreithlon yn cael ei riportio bob blwyddyn.

“Arian y trethdalwr sy’n cael ei ddefnyddio i’w lanhau ac mae’n difetha'r ardal leol ar gyfer pobl.

"Digwyddodd hyn ar y ffordd rhwng Betws yn Rhos a Glan Conwy ac mae'n ddigon posibl bod rhywun wedi gweld y deunydd hwn yn cael eu llwytho, ar y ffordd neu’n cael ei, ddympio.

"Rydym yn gofyn i bobl gysylltu â ni cyn gynted ag y bo modd drwy’r llinell digwyddiadau ar 0800 807060 er mwyn i ni gael gwybod pwy sy'n gyfrifol.

"Er mwyn helpu i fynd i'r afael â thipio gwastraff anghyfreithlon rydym yn cydlynu menter partneriaeth Taclo Tipio Cymru sy'n rhoi cyngor ar sut i gael gwared ar wastraff yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn gyfrifol."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru