Cyfle i ffurfio dyfodol amgylchedd Cymru

Mae gwahoddiad i bobl, busnesau a sefydliadau gyda diddordeb yn amgylchedd Cymru i gyflwyno sylwadau ar y cynigion yng nghynllun corfforaethol cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r cynigion yn dangos cyfeiriad strategol i’r sefydliad ar gyfer y tair blynedd nesaf a’r rhain fydd asgwrn cefn y cynllun corfforaethol.

Mae’n amlinellu sut y bydd y sefydliad yn cynnal, yn defnyddio ac yn gwella adnoddau naturiol Cymru, yn y tymor byr ac yn y dyfodol. Mae’n ffrwyth nifer o weithdai ledled Cymru ble cyflwynodd rhanddeiliaid eu sylwadau ar yr hyn sy’n bwysig i’r amgylchedd a’r sefydliad.

Bydd y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn helpu i ffurfio cynllun corfforaethol cyntaf y sefydliad a dyfodol yr amgylchedd yng Nghymru.

Meddai Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ein hamgylchedd yw un o’n hadnoddau pennaf.  Yn ogystal â chyfrannu at ein lles yn gyffredinol, mae hefyd yn bwysig i’n heconomi, gan gyfrannu, fe amcangyfrifir, £8 biliwn y flwyddyn.

“Roedd sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru’n gyfle unigryw i ddechrau o’r dechrau, gan gymryd y gorau o’r gorffennol, ond gan edrych ymlaen gyda chreadigrwydd ac arloesedd.  

“Fodd bynnag, fel sefydliad newydd, mae ein cylch gorchwyl yn un eang iawn ac allwn ni ddim gwneud popeth, ym mhobman.

“Rydym eisiau clywed barn pobl am ein gwaith, sut rydym yn ei wneud ac ai dyna’r cyfeiriad cywir i’r sefydliad.”

Mae’r ymgynghoriad yn agor heddiw a bydd yn rhedeg hyd at ddydd Gwener 10 Ionawr 2014.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru