Newid amodau trwydded i Labordy.

Long building with floor to ceiling glass windows and a grey roof

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi newid amodau trwydded labordy radio gemegol yng Nghaerdydd.

Datblygu a defnyddio defnydd ymbelydrol. ar gyfer ysbytai a chanolfannau ymchwil mae Quotient Bioresearch.

Rhaid i unrhyw un sy’n cadw neu’n gweithio gyda gwastraff ymbelydrol gael trwydded amgylcheddol gan CNC.

Yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth amgylcheddol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ychwanegu amodau i drwydded Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Limited, yn East Moors, Caerdydd.

Daeth yr amrediad i rym ar Fehefin 30, ac meant i’w wneud â thrwydded amgylcheddol llosgwr bychan sydd ar eu safle yn Y Sblot.

Nid yw’r amrediad yn newid faint na natur y defnydd ymbelydrol sy’n cael ei ddefnyddio ar y safle.

Meddai Llinos Owen, Uwch-swyddog Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n bwysig nad yw’r math yma o weithgaredd yn niweidio’r amgylchedd ac iechyd pobl sy’n byw yn agos.
“Bydd ein swyddogion yn rheoleiddio a monitro’r safle er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda’r drwydded er mwyn diogelu pobl a’r amgylchedd.”

Rhoddwyd y drwydded wreiddiol i Quotient Bioresearch yn 2010.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru