Cau maes parcio yn ystod gwaith cwympo coed

Llun o faes parcio wedi'i amgylchynu gyda coed a ffordd yn rhedeg ar hyd y dde

Bydd maes parcio coedwig ger Caerffili yn cau o 15 Medi ymlaen yn ystod gwaith cwympo coed.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cael gwared o goed llarwydd heintiedig o Goed Parc-y-Fan, a bydd y gwaith yn para am hyd at bum wythnos.

Yn ystod yr amser hwn, bydd y maes parcio ar Van Road i’r dwyrain o’r dref yn cau. Bydd yn dal yn bosibl i gerddwyr a beicwyr gael mynediad i drac beicio mynydd Van Road Trails.

Meddai Gareth Roberts, Rheolwr Ardal Leol CNC:

“Mae’r coedwigoedd yr ydym yn eu rheoli ledled Cymru yn darparu ardaloedd ardderchog lle gall pobl fwynhau’r awyr agored.

“Ar brydiau fodd bynnag, mae’n rhaid inni gau rhannau o’r coedwigoedd er mwyn cadw pobl yn ddiogel tra byddwn yn gwneud gwaith cwympo coed.

“Rydym yn ymwybodol i ba raddau mae pobl yn gwerthfawrogi’r ardal hon o safbwynt hamdden, a dyma pam yr ydym yn gofalu fod mynediad i Van Road Trails yn parhau ar agor.

“Byddwn yn ailagor y maes parcio cyn gynted ag y bydd yn ddiogel inni wneud hynny.”

Dylai pobl gadw golwg am arwyddion yn yr ardal i gael rhagor o fanylion am y gwaith ac am unrhyw achosion o gau neu ddargyfeirio llwybrau.

Mae’r coed llarwydd wedi eu heintio gan glefyd ffyngaidd o’r enw Phytophthora ramorum.

Mae’r gwaith cwympo yn rhan o strategaeth CNC ledled y wlad wrth frwydro yn erbyn y clefyd sydd wedi effeithio ar fwy na 6 miliwn o goed llarwydd ym mhob rhan o Gymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru