Cwch dal crancod yn taro’r creigiau ger Aberdaugleddau

A small fishing boat stranded on some rocks

Am 3am ar 28 Hydref fe’n hysbyswyd o ddigwyddiad yn ymwneud â chwch dal crancod “CSK” yn taro’r creigiau ger moryd Aberdaugleddau.

Ar ôl y gwrthdrawiad roedd hollt 2 i 3 metr o dan ochr bort y cwch a bu’n rhaid i’r criw o 5 adael y cwch a chael eu tywys i’r lan gan Fad achub Angle.

Yn ystod y dyddiau dilynol ceisiodd y perchnogion achub y cwch ond ni fuont yn llwyddiannus. Suddodd y cwch oddi ar bwynt deheuol traeth West Angle ac roedd yn gwbl o dan ddŵr ar lanw uchel.

Roedd y cwch yn beryglus i longau eraill, felly penododd yr yswirwyr a Phorthladd Aberdaugleddau Braemar Howells, cwmni arbenigol lleol, i achub y cwch drylliedig.

Roedd gan yr achubwyr ddau ddewis, sef llusgo’r cwch i Ddoc Penfro neu i’r traeth yn West Angle a’i ddatgymalu yno. Roedd y ddau ddewis hyn yn golygu bod angen ail arnofio’r cwch.

Oherwydd dirywiad y cwch roedd yna ormod o berygl o’i lusgo o golli rheolaeth yn y sianel llongau, felly dewiswyd mynd ag ef i’r traeth.  

Er bod hyn y dewis gorau o ran achub y cwch roedd yn creu heriau difrifol i CNC am fod Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) gerllaw a’r effaith botensial o lygredd ar Asterina phylactica, seren fôrfach iawn.

Bu’r deifwyr am sawl diwrnod yn clymu strapiau a bagiau arnofio ar y cwch; codwyd y cwch ar ddydd Gwener 6ed ac fe’i llusgwyd i West Angle ar y llanw uchel.

Dywedodd Robert Phillips, Rheolwr Cyfoeth Naturiol Sir Benfro, ar ran CNC:

“Yn anffodus, mae’r mathau hyn o ddamweiniau’n digwydd o dro i dro ond mae’n bwysig iawn ein bod yn gwneud beth y gallwn i amddiffyn yr amgylchedd cynefin pan fyddant yn digwydd.

“Trafodwyd y digwyddiad hwn yn llwyddiannus gan CNC, fe lwyddon i leihau llygredd potensial ac osgoi unrhyw niwed i’r SAC.

“Dim ond dwy gytref seren fôr sydd yng Nghymru a 6 yn y DU gyfan, felly mae’n wych bod ein gwaith wedi sicrhau na effeithiwyd ar hwn.”

Dechreuwyd datgymalu’r cwch bore dydd Sadwrn ac fe lwythwyd yr adrannau ar dractorau a threlars a’u symud i’r safle didoli gwastraff a sefydlwyd ar faes parcio’r traeth.

Llusgwyd darnau mwyaf y cwch i fyny’r traeth uwchben y llinell llanw uchel fel y gellid parhau â’r datgymalu. Symudwyd y cwch o’r traeth i’r safle gwastraff o fewn 12 awr.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru