Pysgod marw mewn afonydd ym Mhowys

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiad fod yna bysgod marw yn Afon Tarell ac Afon Wysg ger Aberhonddu.

Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio i’r digwyddiad ar ôl i unigolyn pryderus roi gwybod inni fod yna o leiaf 40 o bysgod llawndwf marw yn yr afon. Roedden nhw wedi gweld eogiaid, brithyllod a physgod breision.

Mae swyddogion CNC wedi ymweld â’r afonydd ac wedi dod o hyd i ffynhonnell bosibl y llygredd a chymryd samplau dŵr.

Meddai Steve Morgan, Rheolwr Gweithrediadau yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hafonydd yn gartref i rywogaethau toreithiog, amrywiol a gwerthfawr o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig inni ddelio â llygredd cyn gynted â phosibl.

“Rydym yn ymchwilio i bob adroddiad o bysgod marw yn ein hafonydd, ac mae’r ymchwiliad hwn yn parhau.

“Nid oes unrhyw arwydd amlwg o lygredd bellach ac mae’r dŵr erbyn hyn yn glir, ond byddwn yn parhau i ymchwilio er mwyn ceisio cadarnhau’r achos.

“Os oes gennych unrhyw wybodaeth, neu os gwelwch bysgod mewn trafferth, rydym yn eich annog i roi gwybod inni trwy ffonio 0300 065 3000 a phwyso botwm 1 (gwasanaeth 24 awr).”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru