Adnewyddu amddiffynfeydd llifogydd

Penstocks on a bridge on the A497 road

Mae rhan allweddol o’r rhwydwaith amddiffynfeydd llifogydd sy’n gwarchod ardal Pwllheli yn cael ei hadnewyddu'r wythnos nesaf.

Mae cefnffordd yr A497, rheilffordd arfordir y Cambrian, Ystâd Ddiwydiannol Pwllheli, parc carafanau a chartrefi yn Abererch yn dibynnu ar ddrysau llanw a “llifddorau” ar Afon Erch i’w diogelu rhag llifogydd cyson o’r môr.

Fodd bynnag mae rhannau o adeiladwaith y llifddorau - estyll mawr pren sydd wedi eu gosod ar draws yr afon - yn dod i ddiwedd eu hoes a bydd peirianwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio dros nos ar ddydd Llun a dydd Mawrth i’w hadnewyddu.

Bydd y ffordd sy’n arwain i’r ystâd ddiwydiannol wedi cau yn ystod y nos pan fydd y gwaith yn digwydd.

Meddai Dafydd Roberts o Dîm Rheoli Peryglon Llifogydd CNC:

“Mae’r llifddorau hyn yn rhan hanfodol o’r rhwydwaith amddiffynfeydd llifogydd ym Mhwllheli ac yn ased pwysig i economi’r ardal.

“Maent wedi helpu i gadw’r llifogydd draw yn yr ardal hon ers degawdau ac rydym eisiau gofalu eu bod yn parhau i wneud eu gwaith.

“Byddwn yn gweithio yn y nos i sicrhau bod y gwaith yn effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar bobl a busnesau’r ardal.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru