Coedwigwyr yn ymweld â Bwlch Nant yr Arian

Man in checked shirt and waistcoat stood at the side of a lake with piece of paper in his hand

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth wedi cynnal taith astudio er mwyn rhoi hwb i waith coedwigaeth trwy Gymru.

Yng nghynhadledd yr Institute of Chartered Foresters (ICF) cafodd staff o Cyfoeth Naturiol Cymru gyfle i gyfarfod â’u cydweithwyr o bob cwr o Gymru a thrafod ffyrdd o reoli coedwigoedd ar gyfer y dyfodol.

Treuliwyd rhan o’r diwrnod yn edrych ar ble yn union y mae coed llarwydd wedi’u cwympo ym Mwlch Nant yr Arian er mwyn rhwystro P Ramorum (Phytophthora Ramorum), clefyd tebyg i ffwng, rhag lledaenu.

Meddai Greg Jones, Arbenigwr Coedwigaeth CNC, a drefnodd y diwrnod:

“Pwrpas y daith astudio yw creu cysylltiadau rhwng pawb sy’n gweithio gyda choed a choedwigoedd yng Nghymru. Mae’n gyfle gwych i goedwigwyr y sector cyhoeddus a’r preifat gyfnewid syniadau yn ymwneud â rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy mewn amser o gerwinder.

“Cafodd ein gwesteion eu tywys o gwmpas Bwlch Nant yr Arian lle bu raid penderfynu gwympo llecynnau mawr o goed llarwydd er mwyn ceisio arafu lledaeniad P. Ramorum ar ôl inni ddioddef sawl achos o’r clefyd.”

Yn ôl ym mis Rhagfyr 2015 cafodd gwaith ei wneud i gael gwared â hyd at 20,000 o goed a oedd wedi’u heintio gyda P Ramorum.

Ers mis Mawrth, mae CNC wedi annog pawb sy’n ymweld â choetiroedd a gwarchodfeydd natur I “Gadw’n Lân”, er mwyn helpu i rwystro lledaeniad plâu a chlefydau coed.

Mae’r ymgyrch yn gofyn i bobl lanhau eu hesgidiau a theiars eu beiciau er mwyn ceisio diogelu coed Cymru.

Meddai Lajla Cash, Swyddog Cynllunio Iechyd Coed, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Fe wnes i wirioneddol fwynhau’r cyfarfod a thrafod ffyrdd gwahanol o reoli’r coedwigoedd rydym yma i’w gwarchod.

“Fe wyddom pa mor ddinistriol y gall y clefydau hyn fod – mae’r gwaith a gaiff ei wneud ym Mwlch Nant yr Arian yn dangos ein bod yn delio â’r achos hwn trwy greu coedwigoedd cryfach ar gyfer y dyfodol.”

Meddai Dai Jones, cadeirydd yr ICF:

"Braf oedd gweld cynifer o aelodau ac roedd hi’n galonogol clywed bod cyfleoedd yn cael eu cymryd i greu coedwigoedd cryfion yn dilyn achosion o’r clefydau hyn.”

"Roedd y trafodaethau hefyd yn cynnwys sut i rwystro’r wiwer lwyd rhag niweidio coedwigoedd gyda BASC (Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain), prosiect Beleod y Vincent Wildlife Trust yng Nghwm Ystwyth, a lansio arweiniad adnabod rhywogaethau dangosol coetiroedd Coed Cadw."

 

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru