Rhagweld glaw trwm ledled Cymru'r wythnos hon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynghori pobl i fod yn barod am lifogydd posibl ledled Cymru gyda’r diwrnodiau nesaf, am y rhagwelir glaw trwm.

Disgwylir y bydd glaw trwm, parhaus yn effeithio ar y canolbarth, y gorllewin a’r de, bore yfory (18/12) tan fore dydd Iau.

Disgwylir i’r glawiad trymaf gyrraedd siroedd y gorllewin prynhawn yfory.

Wrth i’r glaw gyrraedd afonydd, efallai y cyhoeddir rhai rhybuddion llifogydd mewn mannau yng Nghymru.

Gan fod dail wedi disgyn yn parhau ar lawr, gall draeniau wedi’u rhwystro beri llifogydd ar wyneb ffyrdd hefyd.

Mae’r rhagolygon yn parhau’n ansefydlog, a rhagwelir mwy o fandiau glaw drwm yn hwyrach yr wythnos.

Cynghorir pobl i edrych ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am rybuddion llifogydd yn eu hardal, a gwrando ar orsafoedd radio lleol am y wybodaeth ddiweddaraf ac adroddiadau tywydd.

Efallai y bydd amodau gyrru’n wael, felly gofynnir i bobl gychwyn eu siwrneiau’n gynt ac i fod yn ofalus wrth yrru.

Mae llifddwr yn beryglus tu hwnt, a chyngor Cyfoeth Naturiol Cymru yw na ddylai pobl gerdded na gyrru drwyddo, am fod y peryglon o’r golwg.

Am y diweddaraf ar rybuddion llifogydd, ewch at wefan cyfoeth naturiol cymru alerts

Mae gwybodaeth ddiweddaraf ar Twitter @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru