Ymchwiliad yn parhau i lygredd olew Burton Ferry

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos llygredd sydd wedi effeithio ar sawl ardal ar hyd dyfrffordd Aberdaugleddau.

Ddydd Gwener 7 Rhagfyr, ymatebodd sawl sefydliad, yn cynnwys CNC, Cyngor Sir Penfro, Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau (MCA) a Phorthladd Aberdaugleddau, ar ôl cael adroddiadau fod yna olew yn Burton Ferry.

Cafodd sawl tunnell o sbwriel traethlin a gwymon halogedig eu cludo ymaith ddydd Gwener tra’r oedd CNC yn samplu’r safle.

Parhaodd y gwaith clirio ac ymchwilio dros y penwythnos ar ôl cael adroddiadau fod yna fwy o olew yn Llanreath, Afon Penfro, Hazelbeach a Llanstadwel.

Credir mai olew tanwydd yw’r llygredd. Mae ymchwiliad i’w darddiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.

Hyd yn hyn, gwelwyd oddeutu 55 o adar sydd wedi’u halogi’n ysgafn, ond nid ydym wedi cael adroddiadau am adar mewn gofid neu adar marw. Mae’r RSPCA wedi archwilio’r ardal.

Meddai Robert Phillips, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol Sir Benfro yn CNC:

“Mae gwarchod amgylchedd a bywyd gwyllt Cymru yn rhan enfawr o’r gwaith a wnawn, a dyna pam mae modd cysylltu gyda ni 24/7, rhag ofn y bydd angen inni fynychu rhyw ddigwyddiad.

“Mae’r llygredd olew yn Aberdaugleddau yn effeithio ar ambell ardal ac rydym yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid i ddod o hyd i’r achos.

"Dylai’r tywydd rydym wedi’i gael yn ddiweddar helpu i wasgaru’r olew; ond yn y cyfamser, os gwelwch unrhyw lygredd, ffoniwch ein llinell argyfwng 24/7 ar 0300 065 3000.”

Mae’r ymchwiliadau i ffynhonnell y llygredd yn dal i fod ar waith.

Meddai Adam Grogan, Pennaeth Bywyd Gwyllt yn yr RSPCA:

“Mae swyddogion RSPCA Cymru wrth law rhag ofn i adar neu anifeiliaid eraill sydd wedi dioddef effeithiau’r olew ddod i’n sylw, er mwyn inni allu cynnig y cymorth priodol.

“Pe bai unrhyw un yn gweld aderyn neu anifail mewn gofid, rydym yn eu hannog i ffonio’r RSPCA ar 0300 123 4999, oherwydd fe fyddyr anifeiliaid hyn angen gofal a thriniaeth arbenigol.

“Rydym n parhau i gydgysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch hyn.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru