Cyfoeth Naturiol Cymru'n darparu canllawiau slyri ar gyfer amaethwyr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n rhoi canllawiau i amaethwyr i'w helpu i reoli storio a thaenu slyri yn dilyn y tywydd gwlyb diweddar.

Rhoddir y canllawiau trwy'r undebau amaeth, gan gynnig cyngor ynghylch arfer gorau a gofynion cyfreithiol, i helpu amaethwyr i ddelio â'r problemau a achosir gan storfeydd llawn slyri a thir llawn dŵr.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Rydym yn ymwybodol y bu tywydd gwael y gaeaf hwn yn gyfnod anodd ar gyfer amaethwyr.

"Mae drycinoedd a glaw mawr y ddau fis diwethaf wedi'u gadael â storfeydd llawn slyri, a chaeau llawn dŵr ac anaddas ar gyfer taenu.

"Bydd y canllawiau hyn yn rhoi i amaethwyr gyngor ynghylch drwy storfeydd ychwanegol, tymor byr: ac onid oes modd gwneud hynny, cyngor ynglŷn â thaenu slyri gan leihau'r perygl llygru i'r eithaf, a chadw o fewn y gyfraith."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru