Partneriaeth newydd i ymchwil gwyddonol yng Nghymru

Gweithiwr yn ein labordy

Cyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer labordy newydd sbon ar gyfer dadansoddi gwyddonol ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawey Brifysgol.


Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster Gwasanaethau Dadansoddi CNC yn adeilad Faraday yn dechrau ar unwaith, gyda gweithwyr yn barod i symud o’u lleoliad presennol yn Llanelli i’r labordy ym mis Medi.

Yn y labordy newydd, bydd y staff yn parhau i weithredu dadansoddiadau amgylcheddol hanfodol ar gyfer CNC, megis profi ansawdd dŵr ein traethau bob haf. Yn ychwanegol bydd cyfleuster Gwasanaethau Dadansoddi CNC yn edrych i gynnig y gwasanaethau mae’n gynnig i CNC i gleientiaid masnachol ehangach.

Dave Gazzard, Rheolwr Gwasanaethau Dadansoddi yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Bydd ein labordy o’r radd flaenaf yn cefnogi ein staff gyda’r gwaith pwysig yr ydym yn ei gyflawni yn Cyfoeth Naturiol Cymru dros bobl, economi ac amgylchedd Cymru.”

“Er enghraifft, rydym yn profi mwy na 2,000 sampl o ddyfroedd ymdrochi rydym yn eu casglu bob blwyddyn. Rydym yn monitro mannau all problemau godi, ac yn helpu i sicrhau bod dyfroedd ein traethau yn ddiogel i nofio ynddynt.”

“Rydym hefyd yn ymchwilio i ddigwyddiadau, er enghraifft, mannau gwastraff anghyfreithlon a llygredd, fel ein bod yn medru taclo gweithgarwch anghyfreithlon. ”
Bydd y labordy newydd nid yn unig yn boddhau anghenion presennol a datblygiadau’r dyfodol, bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd dirifedi ar gyfer ymchwil ar y cyd rhwng CNC a Phrifysgol Abertawe.

Bydd y mudiadau yn cydweithio i wella ansawdd a dyfnder y dystiolaeth a ddefnyddir i drwytho penderfyniadau CNC. Bydd hefyd yn caniatáu i staff a myfyrwyr y Brifysgol chwarae rhan amlwg yn rheoli’r amgylchedd yng Nghymru.

Ychwanegodd Dave:

“Drwy adleoli Gwasanaethau Dadansoddi CNC i Brifysgol Abertawe ac ehangu ein gwasanaethau, mae gennym gyfle arbennig i weithio gyda Phrifysgol Abertawe i ddatblygu a darparu mwy o gyfleoedd cyflogaeth yn Ne Orllewin Cymru.”

Dywedodd Dr Geoff Proffitt, Cyfarwyddwr Economi Gwybodaeth a Chyfranogaeth o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe:

“Mae cael cyfleuster Gwasanaethau Dadansoddi CNC a thîm ymroddedig yn rheoli’r uned ar y campws yn Abertawe yn amlwg yn ddatblygiad sylweddol, wrth i’r cyfle i gydweithio a datblygu rhaglenni ymchwil ar y cyd, a fydd yn cael dylanwad amgylcheddol a chymdeithasol, ddod yn bosibilrwydd go iawn.

“Dyma ddatblygiad cyffrous i Brifysgol Abertawe ac i Cyfoeth Naturiol Cymru.”

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru