Ymchwiliad CNC yn parhau ar Ynys Mon

Rhowch wybod am ddigwyddiadau amgylcheddol Rhif FFonn 24 awr - 0800 807060

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i ymchwilio i ddigwyddiad o lygredd ar Ynys Môn ble cafodd mwy na 100 o bysgod eu lladd.

Hyd yn hyn nid yw samplau dŵr a gymerwyd gan swyddogion o Afon Cefni yn Llangefni wedi gallu nodi ffynhonnell y llygredd.

Fodd bynnag, mae post mortem a gynhaliwyd ar rai o'r pysgod meirw yn dangos eu bod wedi mygu.

Mae’n debygol bod hyn o ganlyniad i gyfnod byr ble gwnaeth lefelau ocsigen yn yr afon yn ostwng yn sydyn.

Mae arolwg yn cadarnhau nad ydyw chwilod yn yr afon wedi ei heffeithio - yn ôl pob tebyg oherwydd y gallant oroesi cyfnodau byr o ocsigen isel.

Cred CNC bod y llygredd bellach wedi cael ei olchi i lawr yr afon a bod hwn yn ddigwyddiad tymor byr.

Dywedodd Huw Jones, Arweinydd Tim Ynys Môn a Gogledd Gwynedd i Cyfoeth Naturiol Cymru: "Digwyddodd hyn mewn lleoliad prysur yng nghanol y dref gyda cymysgedd cymhleth o gartrefi, busnesau a diwydiant.

"Mewn sefyllfa o’r fath tydi olrhain ffynhonnell y llydredd ddim yn syml.

"Fodd bynnag, mae ein hymchwiliadau yn parhau ac rydym yn monitro'r afon yn agos rhag ofn bod digwyddiadau pellach.

"Mae ein hafonydd yn gartref i ystod eang a chyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid - ac yn rhan werthfawr o'r amgylchedd lleol. Mae'n bwysig edrych ar eu hôl fel eu bod yn parhau i gynnal bywyd gwyllt, ein cymunedau a'n heconomi.

"Os oes unrhyw un yn gweld unrhyw achosion o lygredd byddem yn eu hannog i adrodd hyn i'n llinell ddigwyddiadau 24 awr ar 0800 807060."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru