Gallai glaw parhaus arwain at lifogydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus wrth i resen o law trwm a gwyntoedd cryfion fwrw Cymru unwaith eto.

Disgwylir hyd at 20 milimedr o law ar draws De Cymru gyda hyd at 40 milimedr (modfedd a hanner) ar dir uchel heno fewn i fore yfory.

Gyda’r tir yn orlawn o ddŵr ar ôl cyfnodau o law trwm cyn y Nadolig, bydd glawiad pellach yn rhedeg fewn yn gyflym i afonydd a nentydd.

Hefyd mae yna risg barhaus o ddail a darnau eraill yn cael chwythu i lawr gan y gwyntoedd cryfion a blocio’r draeniau ac achosi llifogydd ar y ffyrdd.

Cynghorir pobl sy’n teithio ar ôl gwyliau’r Nadolig i ganiatáu fwy o amser gan gall amodau gyrru fod yn anodd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gofyn i bobl gymryd gofal ger afonydd sy’n llifo’n gyflym ac yn chwyddo ac ar hyd yr arfordir lle gallai gwyntoedd cryfion achosi tonnau mawr.

Fe gynghori’r bobl i gadw llygad ar y newyddion lleol a rhagolygon y tywydd ar gyfer newyddion am unrhyw amhariadau yn eu hardal, ac fe’i rhybuddir o’r peryglon o gerdded neu yrru drwy ddŵr llifogydd.

Bydd swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw llygad barcud ar y rhagolygon yn ystod y cyfnod hwn ac yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd pan fo angen.

Mae timau yn parhau i sicrhau bod amddiffynfeydd rhag llifogydd mewn cyflwr da a bod afonydd yn glir o sbwriel a allai rhwystro llif yr afonydd.

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru pob 15 munud ar y dudalen hon.

Gall pobl hefyd ddilyn y newyddion diweddaraf ar Twitter@natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru