Trwsio drws llanw Porthmadog

Yr wythnos nesaf fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn trwsio rhan bwysig o amddiffynfa rhag llifogydd mewn tref glan môr yng ngogledd Cymru.

Mae pump o ddrysau llanw yn chwarae rhan hollbwysig wrth gadw’r llanw oddi ar ardaloedd tir isel ym Mhorthmadog.
Ond cafodd un ei dorri ar ôl tywydd garw a llanw eithriadol o uchel Ddydd Gŵyl San Steffan 2015.
Er na chynyddodd y perygl llifogydd ar gyfer y dref yn sgil hyn, fe fydd trwsio’r drws yn cael gwared â’r angen i weithredu’r system â llaw.
Mae CNC a’r contractwyr, y Brodyr Jones o Ruthun, yn addo tarfu cyn lleied ag y bo modd ar bawb yn ystod y gwaith. Dylai’r gwaith gael ei gwblhau o fewn pythefnos, os bydd y tywydd yn ffafriol.
Meddai Siân Williams, Pennaeth Gweithrediadau ar gyfer CNC yng Ngogledd Cymru: “Mae cadw cymunedau’n ddiogel rhag llifogydd yn rhan bwysig o’n gwaith
“Rydym wedi bod yn rheoli’r llifddorau â llaw ers i’r drws dorri a byddwn yn falch o gael popeth i weithio’n awtomatig unwaith eto.
“Er na fu yna gynnydd yn y perygl llifogydd ar gyfer y dref, rydw i’n gwybod y bydd trwsio’r drws yn rhoi tawelwch meddwl i bawb ym Mhorthmadog.

Mae CNC hefyd yn ystyried beth yw goblygiadau hirdymor llifogydd i Borthmadog a Thremadog yn wyneb sialensiau’r dyfodol, fel cynnydd yn lefel y môr a newid hinsawdd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru