Canlyniad o safon i Gymru yn ystod y tymor Dŵr Ymdrochi

Mae safon dŵr ymdrochi Cymru yn cydymffurfio 100% gyda safonau’r UE am y tro cyntaf ers 2015.

Cafodd canlyniadau’r tymor hwn eu cyhoeddi’n ddiweddar gan Lywodraeth Cymru a dangoswyd bod y 104 safle sy’n cael eu monitro wedi cyrraedd naill ai’r categori ‘Boddhaol’, ‘Da’ neu ‘Ardderchog’.

Mae nifer o safleoedd wedi gwella, gan gynnwys Bae Cemaes, Ynys Môn, sydd wedi codi o safon ‘Gwael’ i ‘Foddhaol’ a Wisemans Bridge, Sir Benfro, sydd wedi dringo o gategori ‘Boddhaol’ i ‘Ardderchog’ o fewn chwe blynedd.

Fodd bynnag, er gwaethaf y gwelliannau, mae rhai safleoedd fel Bae Whitmore, Y Bari, a Thywyn, Sir Feirionydd, wedi disgyn o gategori ‘Ardderchog’ i ‘Da’.

Dywedodd Nadia DeLonghi, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae sicrhau bod dŵr ymdrochi Cymru yn ddiogel ac yn lân ar gyfer pobl a bywyd gwyllt yn rhan enfawr o’n swydd.

“Rydym yn falch iawn bod dŵr ymdrochi Cymru yn cydymffurfio 100% gyda safonau’r UE ac mae’n braf gweld ffrwyth ein llafur.

“Rydym yn hynod o falch bod llefydd fel Bae Cemaes yn Ynys Môn a Wisemans Bridge yn Sir Benfro wedi gweld gwelliannau yn y safon, llefydd sydd wedi bod yn ffocws mawr i ni dros y blynyddoedd.

“Rydym wrth gwrs yn siomedig bod safon y dŵr wedi gostwng mewn rhai llefydd. Byddwn yn gweithio’n galed er mwyn dod o hyd i’r rhesymau tu ôl i hyn, ond mae’n bwysig cofio bod y dyfroedd hyn yn parhau i fod yn ddiogel.

“Bydd ein gwaith yn parhau, mewn partneriaeth ag eraill, fel ein bod yn cynnal safonau’r dŵr ymdrochi ac yn parhau i’w gwella lle bo angen."

Mae samplau o’r dŵr yn cael eu cymryd o leiaf chwe gwaith yn ystod y tymor ymdrochi, sy’n rhedeg o 15 Mai hyd at 30 Medi. Byddant yn cael eu profi er mwyn canfod ansawdd y dŵr ar gyfartaledd, ac yn cael eu dosbarthu fel naill ai “Ardderchog”, “Da”, “Boddhaol” neu “Gwael”.

Gall lefelau ansawdd eu heffeithio’n negyddol gan nifer o bethau, gan gynnwys carthffosiaeth, llygredd tir fferm a baw anifeiliaid.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru