Llygredd Afon Gamman yn dilyn at apêl am wybodaeth

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn apelio at bobl leol am wybodaeth ynglŷn â digwyddiad llygredd ar yr Afon Gamman yn Nyfer, Sir Benfro.

Cafodd y digwyddiad ei adroddi ar 29 Ionawr 2018 gydag ymchwiliadau cychwynnol yn awgrymu y gallai elifiant amaethyddol neu slyri fod ar fai.

Mae swyddogion ar y safle a byddant yn cynnal arolygon biolegol i brofi'r effeithiau tymor hir a thymor byr gall y llygredd achosi.

Mae swyddogion CNC hefyd yn gweithio gyda ffermwyr yn yr ardal i ddarparu cyngor ac arweiniad i leihau'r perygl o lygredd gan ffermydd.

Mae ymchwiliadau'n cael eu cynnal i ddod o hyd i ffynhonnell y llygredd a chynhelir camau priodol lle bo angen.

Meddai Robert Phillips, Swyddog Amgylcheddol ar gyfer CNC:

"Mae diogelu afonydd Cymru, ynghyd â'r planhigion a'r bywyd gwyllt sy'n byw ynddynt, yn un o'n blaenoriaethau mwyaf.

"Rydym nid yn unig eisiau atgyweirio unrhyw ddifrod y gall y llygredd ei achosi ond hefyd stopio'r ffynhonnell lle bynnag y gallwn.

"Efallai y byddwch yn gweld ein cerbydau o gwmpas yn ystod yr wythnosau nesaf wrth i ni ymchwilio a phrofi'r Afon Gamman.

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth am achos y digwyddiad, cysylltwch â ni. "

Gellir hysbysu unrhyw wybodaeth sy'n gallu helpu'r ymchwiliad i'n llinell gymorth digwyddiadau 24 awr ar 0300 065 3000 trwy ddyfynnu rhif digwyddiad 1800505.

Diweddariad 19 Chwefror 2018

Yn dilyn apêl am wybodaeth, cysylltwyd nifer o bobl lleol â swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i roi ffynonellau llygredd posibl yn nalgylch Afon Gamman yn Sir Benfro.

Meddai Robert Phillips o Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Hoffwn ddiolch i'r bobl hynny a gymerodd yr amser i ymateb i ni.

"Tua'r un pryd adroddwyd ddigwyddiad llygredd difrifol arall i ni. Bu i’n swyddogion ymchilio I mewn i’r llygredd, darganfod y ffynhonnell ac rydym bellach yn ystyried camau gorfodi priodol.

"Rydym wedi siarad â ac yn cynnig cyngor i berchennog y tir ar arferion gorau i atal llygredd i leihau'r risg o hyn yn digwydd eto."

Os oes gan unrhyw un wybodaeth pellach am y llygredd, dylai roi gwybod gan ffonio llinell digwyddiadau CNC ar 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru