Morgan Parry: Colled drist

 thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Morgan Parry, un o aelodau ein Bwrdd.

Ar ran y Bwrdd, dywedodd y Cadeirydd, Peter Matthews:

"Mae hon yn golled fawr i Gymru ac, yn wir, i’r holl sector amgylcheddol. Roedd Morgan yn ffynhonnell nerth, synnwyr cyffredin a doethineb yn ystod ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru. Byddwn yn colli ei brofiad a’i ddealltwriaeth. Yr ydym yn cofio ei deulu’n fawr ar yr adeg drist hon."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru