Rhoi stop ar lygredd silt

Image of Silt pollution at Llangattock

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn delio ag achos o lygredd silt yn Llangatwg.

Mae’r silt yn effeithio ar lecyn o draphont ddŵr y gamlas ac ymlaen trwy Nant Onnau a chydlifiad Afon Wysg ger Crughywel, ac mae’r dŵr yn ddrwg iawn ei liw. 

Ar ôl cymryd camau di-oed, daeth swyddogion CNC o hyd i ffynhonnell y llygredd gan rwystro mwy o silt rhag mynd i mewn i’r dŵr. 

Mae arbenigwyr dŵr ar y safle’n cymryd samplau er mwyn asesu unrhyw niwed posibl i bysgod a bywyd gwyllt, ond ar hyn o bryd nid oes unrhyw bysgod marw wedi’u canfod. 

Meddai Simon Worrall, Uwch-swyddog Amgylchedd yn CNC: 

“Mae’r llygredd yn gwasgaru bellach, ond efallai y bydd pobl yn dal i sylwi ar liw brown budr yr afon am beth amser. 

“Hefyd, bydd pobl yn sylwi bod y gamlas wedi’i draenio’n rhannol. Cafodd hyn ei wneud yn fwriadol yn sgil gwaith cynnal a chadw parhaus gan drydydd parti. 

“Mae ein hymchwiliadau i achos y llygredd ar y gweill. 

“Oes ydych yn pryderu am fwy o lygredd yn yr ardal, dylech ffonio ein llinell argyfwng ar 0300 065 3000.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru