Llwyddiant yn Llyn Padarn

Llwyddiant i'n rhaglen magu Torgoch yn Llyn Padarn eto.

Bob blwyddyn rydym yn dal torgoch adeg silio, yn godro eu hwyau a'u ffrwythloni cyn mynd â nhw i'n deorfa i'w magu. Rydym wedi bod yn gwneud hyn am ychydig o flynyddoedd bellach ac mae'r canlyniadau yn galonogol.

Dyma beth sy'n digwydd...

Mae'r torgoch yn cael eu mesur a'u pwyso cyn godro ei wyau a'i ffrwythloni, wedyn ei golchi a'i rhoi mewn bagiau.

Mae'r Torgoch yn dod atynt ei hunain mewn bwced cyn cael ei rhyddhau yn ôl i'r llyn. Eleni cafodd tua 7,500 o ofa eu gosod i lawr yn y ddeorfa.

Cliciwch ar y prif llun er mwyn gweld lluniau o’r hyn sy’n digwydd ar ol rhwydo... 

Netting for Charr Dec 2015 / Rhwydo am Torgoch Rhag 2015

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru