Cyrch ar iard sgrap amheus

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cynnal cyrch ar iard sgrap yng Ngogledd Cymru o dan amheuaeth o weithredu’n anghyfreithlon.

Credir bod y safle yn ardal Bangor wedi bod yn gweithredu ers peth amser ac yn cynnwys tua 50 o gerbydau.

Rhaid i'r bob iard sgrap gael seilwaith a systemau rheoli cywir i ddelio â llygryddion o hen geir heb niweidio pobl na'r amgylchedd.

Mae'r rhai sy'n bodloni'r meini prawf yn cael trwydded amgylcheddol gan CNC ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â thermau’r drwydded neu wynebu camau gorfodaeth.

Yn ystod y cyrch, cefnogwyd swyddogion gorfodaeth CNC gan Dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru a swyddogion coetiroedd CNC.

Dywedodd Ann Weedy, Rheolwr Gweithrediadau Gorfodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru: "Rhaid i geir sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes gael eu datgymalu'n iawn.
"Maent yn cynnwys nifer o wahanol lygryddion allai niweidio'r amgylchedd a iechyd pobl.
"Mae'r system trwyddedu amgylcheddol yn bwysig gan ei fod yn sicrhau bod safleoedd yn cael eu dylunio, eu hadeiladu a'u rheoli mewn modd diogel.
"Os oes gennym reswm i amau ​​nad yw safleoedd yn cydymffurfio â'r deddfau, byddwn yn cymryd camau gorfodaeth.

"Mae hyn hefyd yn helpu i sicrhau tegwch yn y diwydiant fel nad yw gweithredwyr anghyfreithlon yn tanseilio rhai cyfreithlon yn annheg."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru