Llwybrau’n ail-agor yng nghanolfan ymwelwyr arobryn

Mae’r llwybrau ym Mwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth, yn awr wedi cael eu hailagor wrth iddynt fynd hanner ffordd drwy’r ail gyfnod o gwympo coed.

Fe dorrwyd i fyny at 20,000 o goed ger y canolfan ymwelwyr poblogaidd, gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC),  er mwyn arafu lledaeniad  Phytophthora ramorum,  clefyd sy’n ymosod ar goed llarwydd. 

Mae’r canolfan ymwelwyr, sydd hefyd yn cael ei rhedeg gan CNC, yn darparu lleoedd i fynd i redeg, cerdded, beicio mynydd, cyfeiriannu a marchogaeth.

Fel dywedodd Gareth Owen, Reolwr Canolfan Ymwelwyr  Bwlch Nant yr Arian:

“Mae gan Fwlch Nant yr Arian le arbennig yng nghalonnau pobl leol ac ymwelwyr, a hoffem ddiolch iddynt am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. 

“Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau fod rhannau o’r goedwig bob amser wedi bod yn agored i bobl fwynhau, ond ni allem osgoi cau rhai o’n llwybrau tra bod y gwaith yn cael ei wneud.”

Mae CNC wedi ailblannu tua 12,000 o goed brodorol ym Mwlch Nant yr Arian ers y cyfnod olaf  torri coed o bwys yn 2013.

Bydd yr ardal yn parhau i gael eu hailblannu gyda chymysgedd o rywogaethau gan gynnwys Ffynidwydd Douglas, Cedrwydd coch a llydanddail brodorol.

Dywedodd Gareth

“Bydd y gwaith o dorri coed yn awry n parhau yn y dyffryn islaw’r maes parcio, felly ni fydd hyn yn effeithio ar y ganolfan ymwelwyr neu’r llwybrau."

Mae’r coed cwympiedig yn cael eu cludo i’r melinau coed lleol er mwyn cynhyrchu pren ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Bydd unrhyw  arian a wnaed yn cael ei ail-fuddsoddi yn Ystâd Coedwig Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o ymgyrch #CadwchynLân mae CNC yn gofyn i bob ymwelydd i helpu atal lledaeniad Phytophthora ramorum  drwy olchi eu hesgidiau, ac offer megis beiciau, cyn ymweld â’r goedwig eto. 

Dylai ffin neu deiliach gael eu gadael yn y goedwig a dylid ysgubo unrhyw  nodwyddau cwympiedig oddi ar geir cyn gadael y goedwig.

Gallwch ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf ym Mwlch Nant yr Arian drwy ddilyn ein safle ar Facebook.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru