Cyrch ar safle gwastraff oherwydd pryderon gwastraff anghyfreithlon

Cynhaliwyd cyrch ar gyfleuster gwastraff ym Mlaenau Gwent, gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, ar y cyd â Heddlu Gwent, yn dilyn pryderon ynglŷn â gweithgareddau gwastraff anghyfreithlon.

Defnyddiodd y swyddogion warant i chwilio’r safle ar ôl casglu tystiolaeth fod rhai gweithgareddau ar y safle yn torri amodau ei drwydded amgylcheddol.

Ar hyn o bryd mae dyn yn ein cynorthwyo gydag ymholiadau wedi iddo gael ei restio yn dilyn y cyrch.

Nawr bydd timau ymchwilio arbenigol yn crynhoi’r holl dystiolaeth ac yn ystyried cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y cwmni os bydd angen.

Meddai Jon Goldsworthy, rheolwr amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n ddyletswydd arnom i ymchwilio i’r mater os ydym yn credu bod gweithgareddau gwastraff anghyfreithlon yn digwydd, ac er mwyn sicrhau bod yr holl safleoedd gwastraff yr ydym yn eu rheoli yn ufuddhau i’r rheolau.

“Gall busnesau sy’n gweithredu’n anghyfreithlon gynnig prisiau rhatach a thanseilio busnesau cyfreithlon ac ni fyddwn yn petruso cyn cymryd y camau priodol yn eu herbyn.

“Rydym yn gosod amodau caeth yn ein trwyddedau a hynny am reswm arbennig – er mwyn gofalu bod cymunedau’r ardal a’r amgylchedd lleol yn cael eu diogelu."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru