Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ynglŷn â'r prosiect

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio prosiect o'r enw Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans (BETWS), er mwyn cwympo ardal o goed yn ddiogel a sefydlogi'r llechwedd ar hyd cefnffordd yr A487 ger Ceinws, i'r gogledd o Fachynlleth

Prosiect BETWS

Rydym yn cynllunio prosiect o'r enw 'Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans' neu BETWS. Mae'r prosiect hwn wedi ei gynllunio er mwyn amddiffyn pobl trwy gael gwared â’r coed a sefydlogi'r llechwedd ar hyd cefnffordd yr A487 ger Pont Evans, Ceinws.

Pam fod angen i ni wneud y gwaith yma

Mae ardal o goed conifferaidd mawr yn agos at Bont Evans, Ceinws. Mae'r rhain ar lethr serth iawn uwchben cefnffordd yr A487 rhwng Machynlleth a Dolgellau.

Mae'r coed yn yr ardal hon yn mynd yn fwyfwy ansefydlog oherwydd eu hoedran, uchder, pwysau, cyflwr, patrymau tyfu, gwyntoedd uchel, a natur serth y safle.

Mae'r perygl o goed a malurion yn disgyn ar y ffordd yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, a gallai arwain at gau ffyrdd heb gynllunio hynny ac o bosibl, damwain fawr. Mae'r safle’n serth iawn ac eisoes yn ystod y 15 mlynedd diwethaf bu dau ddigwyddiad yma a achosodd cryn drafferth.

Pryd fyddwn ni’n dechrau ar y gwaith?

Mae Dawnus, ein contractwr, wedi bod yn gweithio ar y safle ers mis Tachwedd 2017 ac mae disgwyl i’r gwaith gymryd tua 18 mis i’w gwblhau.

Darllenwch mwy am sut all y prosiect effeithio arno chi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.