Cynllun Menter

Gwybodaeth am ein gweithgareddau masnachol

Cynllun Menter 2017 - 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mandad i Cyfoeth Naturiol Cymru, drwy ei llythyr cylch gwaith blynyddol yn 2017–18 i “ddatblygu Cynllun Menter gyda cherrig milltir ar gyfer creu incwm sy'n cyd-fynd ag egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, gan weithio gyda phartneriaid a chymunedau”.

Atodiad 1 Cynllun Menter 2017 - 2022

Cymhwyso Egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy i Weithgareddau Menter Cyfoeth Naturiol Cymru