Cynnllun gweithredu ar gyfer eogiaid a brithyllod y môr yng Nghymru 2020

Mae'r cynllun gweithredu pwysig hwn yn disgrifio ac yn nodi manylion y camau gweithredu sydd eu hangen er mwyn i ni adfer poblogaethau iach a mwy cynaliadwy ein heogiaid a'n brithyllod y môr eiconig yng Nghymru