Sut y gallwch lawrlwytho ein apiau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu dau ap ffôn clyfar i’w gwneud yn rhwyddach fyth archwilio’r awyr agored

Ni fydd ap PlacesToGo neu PlaceTales yn gweithio ar ôl 30 Mehefin 2021 er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth hygyrchedd.

 

Wedi hynny, ewch i’n tudalennau we Ar grwydr i gael gwybodaeth am ymweld â’r coedwigoedd, y coetiroedd a’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yr ydym yn gofalu amdanynt.

Ffon symudolMae’r ap PlacesToGo yn dangos ble gallwch chi fynd a beth allwch chi ei wneud yng nghoedwigoedd cyhoeddus Cymru a’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Gallwch chwilio am fapiau llwybrau cerdded a chanfod i ble i fynd i feicio mynydd ac i farchogaeth mewn coedwigoedd

Mae’r ap Place Tales yn egluro treftadaeth naturiol a diwylliannol rhai o’r coedwigoedd a’r gwarchodfeydd hyn. Mae’n cynnwys llwybrau sain a chwedlau gwerin i helpu i ddod â’r mannau hyn yn fyw

Gellir lawrlwytho’r ddau ap yn rhad ac am ddim ar Android (4.0 ac uwch) a dyfeisiau iOS  (iOS7 ac uwch)

Sut y gallwch lawrlwytho’r apiau

Gan fod y rhwydwaith ffôn symudol yn gallu bod yn gyfyngedig mewn ardaloedd gwledig, rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r apiau hyn cyn eich ymweliad.

Rhaid ichi fynd i Google Play neu’r Apple App Store i lawrlwytho’r fersiwn o’r ap sy’n addas ar gyfer eich dyfais chi.

Lawrlwytho’r ap PlacesToGo Cymru|Wales NRW 

Lawrlwytho’r ap PlaceTales Cymru|Wales NRW