BETA: porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru

Mae hwn yn wasanaeth newydd - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella. 

Hygyrchedd cynnwys rhyngweithiol

Mae ein dangosfyrddau a'n mapiau data yn gweithio orau gan ddefnyddio cyfrifiadur. Ni fydd rhai o'r dangosfyrddau ddim yn gweithio mor dda wrth ddefnydio ffôn symudol neu dabled.

Gweler datganiad hygyrchedd gwefan CNC am fanylion llawn y materion hygyrchedd a nodwyd a sut i gysylltu â ni os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol.

Gwneud cais am ddata

Os na allwch ddod o hyd i’r data sydd ei angen arnoch o’n hadnoddau ar-lein:

Gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gyflenwi data nad yw ar gael ar-lein.

Os na allwch ddarganfod adroddiadau ar-lein cysylltwch â’n llyfrgell: library@naturalresourceswales.gov.uk.

Diweddarwyd ddiwethaf