Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru 1 - 7 Ebrill 2019

Child walking through puddles

Beth fyddwch chi’n ei wneud yn ystod Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru?

Rydym yn lansio ein Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru cyntaf erioed gyda Chyngor Cymru ar Ddysgu yn yr Awyr Agored. Byddwn yn dathlu’r holl ddysgu yn yr awyr agored sy’n digwydd yng Nghymru ac yn ysbrydoli athrawon, grwpiau dysgu a theuluoedd i wneud dysgu yn yr awyr agored yn rhan o fywyd ysgol a bywyd y teulu.

Wyddoch chi fod bod yn yr awyr a gored, cysylltu â natur a’r byd naturiol yn dda i ni?

Mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn gwella iechyd a lle - fel rhwystro gordewdra a lleihau symptomau straen ac ADHD. Mae hefyd yn llesol i’r amgylchedd oherwydd gall helpu i atal colli gwybodaeth amgylcheddol ac annog ymddygiadau cadarnhaol gydol oes.

Mae ymchwil diweddar hefyd yn dangos y gall dysgu yn yr awyr agored gael effaith gadarnhaol ar berfformiad unigolion a grwpiau, gan helpu i wella sgiliau craidd fel datrys problemau a chyfathrebu.

Gall hefyd helpu i wella datblygiad cymdeithasol plant ysgol gynradd ac atal colli gwybodaeth amgylcheddol – gan ein helpu ni i gyd i ofalu am ein byd ar gyfer y dyfodol.

Athrawon, rhieni, grwpiau dysgu – rydym eich angen chi!

Os ydych chi’n mesur coed fel rhan o’ch gwers mathemateg, ar y traeth yn edrych ar ffurfiant twyni tywod, yn gwella eich sgiliau darllen mapiau ar lwybr cyfeiriannu, neu allan gyda’ch teulu dros y penwythnos, rhowch wybod i ni beth fyddwch chi’n ei wneud.

Rhannwch eich lluniau gyda ni gan ddefnyddio #WythnosDysguAwyrAgored a helpwch i annog eraill i gymryd rhan.

Os nad ydych chi ar y cyfryngau cymdeithasol, beth am ddanfon e-bost atom ni ar education@naturalresourceswales.gov.uk yn lle hynny, fel y gallwn weld faint o bobl fu’n cymryd rhan.

Angen ysbrydoliaeth? Dyma weithgareddau syml y gallwch roi cynnig arnyn nhw heddiw:

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.