Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adnabod eich afonydd - crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Mae ein hadroddiadau’n disgrifio statws poblogaethau’r eog a’r siwin ar gyfer prif ddalgylchoedd eogiaid a siwin Cymru

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd.afonydd Crynodeb  

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Adnabod eich

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn  Blwyddyn  Blwyddyn
Aeron 2015   2017
Afan 2015   2017
Cleddau 2015   2017
Clwyd 2015 2016 2017
Conwy 2015 2016 2017 
Dyfrdwy 2015 2016 2017 
Dwyfor 2015 2016 2017 
Dwyryd 2015 2016 2017 
Dyfi 2015  2016 2017 
Dysynni 2015  2016 2017
Glaslyn 2015 2016 2017
Gwendraeth 2015   2017
Gwy 2015    
Gwyrfai/Llyfni 2015 2016  2017 
Llwchwr 2015   2017
Mawddach 2015 2016  2017 
Nedd 2015    2017
Nyfer 2015    
Ogwen 2015 2016 2017
Ogwr 2015   2017 
Rheidol 2015    2017
Seiont 2015 2016 2017
Taf 2015   2017 
Taf ac Elai 2015    
Tawe 2015   2017
Teifi     2017
Tywi 2015   2017
Wysg 2015     
Ystwyth 2015    2017 

 

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn  Blwyddyn 
Clwyd 2017 2018
Conwy 2017 2018
Dyfrdwy 2017 2018
Dwyfor   2018
Dwyryd   2018
Dyfi   2018
Dysynni   2018
Glaslyn   2018
Mawddach 2017 2018
Ogwen   2018
Seiont   2018
Ucheldir Hafren 2017  
Wysg 2017  
Gwy 2017  


Sylwer, Yng Ngogledd Cymru yn ystod 2017 dim ond yn afonydd Clwyd, Conwy, Dyfrdwy a Mawddach y cwblhawyd y gwaith electrobysgota, a hynny oherwydd llif uchel.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.