Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Amrywio (newid) trwydded bresennol

Os ydych am wneud unrhyw newidiadau i’ch trwydded bydd angen i chi wneud cais am amrywiad

Os ydych am wneud unrhyw newidiadau i’ch trwydded unwaith y bydd wedi’i dyfarnu, gallwch wneud cais am amrywiad. Mae dau fath o amrywiad ar gael:

Amrywiad gweinyddol – lle bydd angen newid gweinyddol bychan yn unig, er enghraifft, diweddaru enw ar ôl priodi. Os byddwch angen gwneud newid gweinyddol, bydd angen i chi gwblhau Rhan  C0.8. Am fwy o wybodaeth ar beth yw amrywiad gweinyddol gweler y nodiadau cyfarwyddyd ar Ran C0.8.

Os ydych am wneud newidiadau i’r math o weithgarwch rydych am ymgymryd ag ef neu os ydych am newid y ffordd rydych yn ymgymryd â gweithgarwch sy’n wahanol i’ch Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd rhagnodedig, efallai bydd angen i chi wneud cais am amrywiad. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i drafod eich cynlluniau cyn i chi wneud cais am Amrywiad Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau Rhan C8 am amrywiad arferol. Rhaid cwblhau Rhan C0.8 am amrywiad gweinyddol.

Ble ddylwn i anfon fy nghais?

Mae manylion ar ble i anfon eich cais wedi’i gwblhau yn y ffurflen gais. Gallwch anfon copi printiedig o’ch cais i’r swyddfa ardal berthnasol neu anfonwch y cais atom ni ar e-bost. Os ydych angen cymorth, cysylltwch â ni drwy ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ac fe’ch cyfeirir at aelod o staff a fydd yn delio â’ch cais a thaliad.

Apeliadau

Os gwrthodir y trosglwyddiad ac rydych yn credu bod hyn yn afresymol, neu fod y trosglwyddiad wedi’i ganiatáu gydag amodau sy’n anaddas, yna gallwch apelio. Gweinidogion Cymru sy’n arfer delio ag apeliadau. Cysylltwch â ni os ydych chi angen mwy o wybodaeth am y broses apelio.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen gais Rhan C8 WORD [118.6 KB]
Ffurflen gais Rhan C0.8 WORD [121.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.