Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canllawiau Gweithgareddau Risg Isel Band 1

Diffinnir prosiectau Band 1 fel gweithredoedd risg isel, ac o ganlyniad bydd y broses drwyddedu yn symlach

Gall y mathau o weithgareddau sy’n cael eu hystyried fel Band 1 gynnwys:

  • amnewid neu drwsio bolltau, falfiau, neu fyrddau, ar bier neu ysgraff
  • cael gwared â thyfiant morol a guano oddi ar strwythur neu adeilad neu unrhyw gydran ohono
  • gosod ysgolion ar unrhyw adeilad neu strwythur
  • gosod neu dynnu pyst i ddynodi sianeli, dŵr bâs, arllwysfeydd, a grwynau
  • gosod a thynnu bwiau dynodi
  • y defnydd o gerbyd neu gwch i dynnu malurion mân heb eu cysylltu i wely’r môr (gan gynnwys polion, trawstiau, distiau a gwrthrychau tebyg) sydd yn gysylltiedig ag adeiladu, dymchwel, difrod, neu ddadfeiliad strwythur neu adeilad
  • casglu sbwriel gan ddefnyddio cerbyd neu gwch
  • unrhyw weithgaredd o natur debyg 

Gall canllawiau llawn ar gyfer ceisiadau band 1 ei lawrlwytho isod.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.