Taliadau Caniatâd ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau

  • Bydd rhai prisiau isod yn destun TAW
  • Mae ein taliadau yn cael eu hadolygu bob blwyddyn

Bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cyn trefnu rhai gweithgareddau neu ddigwyddiadau ar y tir rydym yn ei reoli. 

Gweithgaredd Taliadau (net unrhyw TAW)

Cychod gwenyn

£50.00 y flwyddyn (RHYDD o TAW)

Bonsai

£50.00 y flwyddyn

Gyrru car a cheffyl

£50.00 y ceffyl y flwyddyn

Digwyddiadau gyrru car a cheffyl

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Hyfforddiant Llif Gadwyn

£100.00 fesul hyfforddai ar bob cwrs

Digwyddiadau Elusen / Noddedig

£50.00 y digwyddiad

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Dim tâl

Addysg: Masnachol

I’w drefnu

Costau ffilmio a ffotograffiaeth

 

Geo-guddio

(cyfeiriannu GPS gan unigolion)

Dim tâl – angen awdurdod ar gyfer eu gosod yn unig

Digwyddiadau â Cheffylau

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Marchogaeth Ceffylau – Unigolion

£50.00 lle mae angen caniatâd blynyddol

Marchogaeth Ceffylau – Masnachol

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Digwyddiadau hysgwn

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Hyfforddiant hysgwn - unigolion

£50.00 y flwyddyn
Chwaraeon moduro Mae’r ffi yn cael ei hadolygu
Dyddiau arddangos beiciau mynydd £50.00 y dydd
Digwyddiadau beicio mynyddMae’r ffi yn cael ei hadolygu Mae’r ffi yn cael ei hadolygu
Cyfeiriannu Graddfa tâl cytundeb Cenedlaethol
Rhedeg Mae’r ffi yn cael ei hadolygu
Archwiliadau amgylcheddol £50.00 (RHYDD o TAW)
Arlwyo i gefnogi digwyddiadau Mae’r ffi yn cael ei hadolygu
Amser staff ar gais yr ymgeisydd neu pan gall fod gofyniad am unrhyw fonitro £255.00 am hanner diwrnod

Bydd y taliadau hyn yn cael eu hadolygu’n flynyddol.

Diweddarwyd ddiwethaf