Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol ar gyfer gweithgaredd coedwigaeth

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r awdurdod cymwys ar gyfer asesu'r pedwar math o brosiect coedwigaeth a nodir yn Rheoliadau Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (Coedwigaeth) 1999