Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

<

FLA66 21-22 Ynys Mon Council Belt of trees adjacent to synthetic path SH330798 Bodedern Ynys Mon 33 0.03 17/05/2021 14/06/2021
FLA68 21-22 Tilhill Ltd Llandrillo Woods SJ033347 Llandrillo Sir Ddinbych 3100 12.2 17/05/2021 14/06/2021
FLA69 21-22 Hughes Land adjacent to Dan yr Allt SO233547 Kington Powys 9 0.01 17/05/2021 14/06/2021
FLA73 21-22 O'Connor Fields at Troedrhiwhir SN745471 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 30 0.01 17/05/2021 14/06/2021
FLA76 21-22 Woodland Trust Coed Tregib SN641217 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 611 1.15 17/05/2021 14/06/2021
FLA78 21-22 Sylfaen Cyf Cwm Coudrim SN083316 Hwlffordd Sir Benfro 6000 2.5 17/05/2021 14/06/2021
FLA82 21-22 Tomos Pierce Tree Services Cae Mawr CAMC SH503842 Benllach Ynys Mon 59 0.9 17/05/2021 14/06/2021
FLA82 21-22 Tomos Pierce Tree Services Cae Mawr CAMC SH503842 Benllach Anglesey 59 0.9 17/05/2021 14/06/2021
FLA84 21-22 Tilhil Forestry Ltd Coed y Glyn (Bryn Rhyg Farm) SN778038 Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot 11150 6.11 20/05/2021 17/06/2021
FLA85 21-22 Sylvaen Cyf Morvil SN032316 Abergwaun Sir Benfro 25000 14 20/05/2021 17/06/2021
FLA86 21-22 Jackson Coed Cra and German Plantation SH769175 Dolgellau Gwynedd 23450 10.08 20/05/2021 17/06/2021
FLA87 21-22 DSHwood UK Ltd Maes Llymystyn SH971115 Trallwng Powys 1555 3.99 20/05/2021 17/06/2021
FLA88 21-22 DSHwood UK Ltd Bryn Sion SH867166 Dinas Mawddwy Gwynedd 1267 1.27 20/05/2021 17/06/2021
FLA89 21-22 Lewis Rhydleos Wood SJ204312 Llansilin Powys 2500 3.5 20/05/2021 17/06/2021
FDPA2 21-22 Cyfoeth Naturiol Cymru Coed Taff 627270 SN992171 Merthyr Tudful Powys   15.4 26/05/2021 23/06/2021
FDPA3 21-22 Cyfoeth Naturiol Cymru Taff Fechan 67313 SO057120 Merthyr Tudful Merthyr Tudful   7.7 26/05/2021 23/06/2021
FDPA4 21-22 Cyfoeth Naturiol Cymru Glasfynydd South 64 SN829282 Llanymddyfri Powys   6.4 26/05/2021 23/06/2021
FLA90 21-22 Chapman Morfodion SN973858 Llanidloes Powys 130 0.3 26/05/2021 23/06/2021
FLA92 21-22 Sylvaen Cyf Allt y Gigfran SN350428 Aberteifi Ceredigion 26000 15 26/05/2021 23/06/2021
FLA93 21-22 Coed Cymru Brynhafod SO004792 Llanidloes Powys 354 1.71 26/05/2021 23/06/2021
FLA96 21-22 Tilhill Forestry Ltd Pen y Banc Isaf SN499194 Nantgaredig Sir Gaerfyrddin 320 1 26/05/2021 23/06/2021
FLA97 21-22 Highfield Forestry Cynheidre Uchaf Wood SN504073 Pont-iets Sir Gaerfyrddin 13750 5.5 02/06/2021 30/06/2021
FLA98 21-22 Balfours Llantysilio Wood SJ185455 Llangollen Sir Ddinbych 1900 7.55 02/06/2021 30/06/2021
FLA100 21-22 Sylvaen Cyf Allt Ty Hen SN301237 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 6000 2 02/06/2021 30/06/2021
FLA103 21-22 Coed Cymru Isfryn Site 1 SN925848 Llanidloes Powys 369 0.54 11/06/2021 09/07/2021
FLA104 21-22 Tilhill Forestry Ltd Coed Caer Bedw SN724277 Llangadog Sir Gaerfyrddin 5050 7.48 11/06/2021 09/07/2021
FLA107 21-22 Man Coed VM Ltd Land adjoining Llwyn Onn SH515703 Llanfairpwll Ynys Mon 104 0.68 11/06/2021 09/07/2021
FLA108 21-22 Davies Celyn Mawr SJ043181 Llanfyllin Powys 900 0.94 11/06/2021 09/07/2021
FLA109 21-22 Woodland Services Coed Cornel Cae SJ126778 Treffynnon Sir y Fflint 510 3.06 11/06/2021 09/07/2021
FLA111 21-22 Woodland Services Glol Woodlands SJ115785 Prestatyn Sir Ddinbych 8185 11.05 11/06/2021 09/07/2021
FLA115 21-22 Lloyd Y Ffridd SJ091200 Llanfyllin Powys 1600 0.51 11/06/2021 09/07/2021
FLA116 21-22 Tilhill Forestry Ltd Brenig SH962567 Cerrigydrudion Sir Ddinbych 14400 11.45 11/06/2021 09/07/2021
FLA117 21-22 Tilhill Forestry Ltd Cwmbran Uchaf SN798314 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 1450 6.14 11/06/2021 09/07/2021
FLA118 21-22 Bronwin and Abbey Ltd Ty Coch Fields SN893466 Llanwrtyd Powys 50 0.05 11/06/2021 09/07/2021