Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal De-ddwyrain Cymru

Mae Datganiad Ardal y De-ddwyrain yn cwmpasu awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen

Bloc Coetir Bach Cysylltu Ein Tirweddau

Nod thema Cysylltu ein Tirweddau yw nodi cyfleoedd lleol ar ein safleoedd gwarchodedig a’n hamgylcheddau naturiol ac adeiledig er mwyn cyfrannu at wydnwch y rhwydweithiau ehangach o gynefinoedd blaenoriaethol yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer gwella gwydnwch ecosystemau hybu'r cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar raddfa tirwedd

Camlas Aberhonddu a Sir Fynwy Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd

Mae'r thema Gwent sy'n Barod am yr Hinsawdd am nodi cyfleoedd graddfa dirwedd a rhanbarthol ac ymyriadau ar y cyd ar gyfer ymaddasu a lliniaru'r hinsawdd a fydd yn gwella gwydnwch ecosystem a chymuned leol.

Teulu wrthi'n cerdded yng Nghastell Cas-gwent Iach Heini Cysylltiedig

Mae'r thema Iach, Heini, Cysylltiedig yn ymwneud â nodi cyfleoedd ac ymyriadau cydweithredol sy'n amddiffyn a gwella iechyd a llesiant, gan gysylltu pobl, cymunedau, a chyflenwi gwasanaethau â natur er budd y bobl a'r amgylchedd.

Rhanddeiliaid yn mynd i weithdy Datganiad Ardal y De-ddwyrain Ffyrdd o Weithio

Nod y thema Ffyrdd o Weithio yw nodi manteision cydweithio rhanbarthol strategol a nodi'r hyn mae angen i ni ei wneud ar unwaith, ac yn dda, ar raddfa ranbarthol i fwyafu cyflawniad lleol. Mae'r thema strategol Ffyrdd o Weithio'n ychwanegu gwerth at y ffyrdd y mae ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli ar y cyd, gan fwyafu'r manteision maent yn eu darparu.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.