Manteision a weithio i Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceir nifer o fanteision o weithio i Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys:

 • Wythnos waith o 37 awr gydag oriau amser llawn arferol gyda rhywfaint o gyfleoedd ar gyfer gweithio’n rhan amser, oriau cywasgedig, rhannu swydd, gweithio tymhorol, gweithio blynyddol.
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol bob blwyddyn yn cynyddu i 33 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth di-dor, gan gynnwys hyd at 10 diwrnod o wyliau blynyddol yn cael eu cario drosodd bob blwyddyn, cario hyd at 5 diwrnod ymlaen bob blwyddyn a’r cyfle i brynu gwyliau blynyddol.
 • Trefniadau gweithio hyblyg (oriau hyblyg) rhwng 7am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan gynnwys amser in lieu.
 • Darpariaethau absenoldeb arbennig (gyda a heb dâl) gan gynnwys absenoldeb astudio, gwirfoddoli, gwasanaeth rheithgor, seibiant gyrfa.
 • Absenoldeb mamolaeth ychwanegol. Absenoldeb tadolaeth, mabwysiadu ac absenoldeb rhiant a rennir.
 • Buddion i hwyluso teithio llesol a chynaliadwy, gan gynnwys cynllun prynu Beicio i’r Gwaith, benthyciadau ar gyfer tocyn tymor blynyddol, polisïau a chyfleusterau sy'n hwyluso beicio, aelodaeth llogi beiciau gorfforaethol; a cheir, beiciau, a cherbydau trydan sydd ar gael i bawb.
 • Rhaglen Gynorthwyo Gweithwyr sy’n darparu cyngor a chymorth mewn perthynas â chydbwyso bywyd a gwaith, perthynas â phobl, iechyd a lles, dyledion, anabledd a salwch, profedigaeth a cholled, straen, pryder ac iselder ysbryd, problemau teuluol, bwlio ac aflonyddu, ayb.
 • Parcio am ddim mewn rhai o swyddfeydd a safleoedd hamdden CNC
 • Cynllun pensiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig)
 • Profion llygaid a thalebau gofal llygaid
 • Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol
 • Aelodaeth o Undebau Llafur (ffi yn berthnasol)
 • Clwb chwaraeon a chymdeithasol (ffi yn barthnasol)
 • Gostyngiad ar gyfer aelodaeth campfa (darparwyr sy’n cymryd rhan yn unig)
 • Pecyn buddion gweithwyr gan gynnwys talebau adwerthu

Mae’r holl gyfleoedd uchod ar gael ar sail achos, yn ddibynnol ar swydd a gofynion busnes.

Diweddarwyd ddiwethaf