Newyddion a blogiau

Newyddion diweddaraf

Llywodraeth Leol a Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymo i gydweithio ar gyfer dyfodol mwy gwyrdd

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau eu hymrwymiad i gydweithio'n agosach wrth iddynt weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael ag argyfyngau natur a’r hinsawdd, atal llygredd a chydlynu ein gwaith i wasanaethu cymunedau Cymru yn well.

21 Medi 2023

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru