Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Y Codau Cefn Gwlad

Defnyddiwch y teulu o Godau Cefn Gwlad i’ch helpu i baratoi a mwynhau ymweliadau diogel â chefn gwlad

Darlun o bobl yn mwynhau'r coetiroedd

Y Cod Cefn Gwlad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn eich helpu i barchu, diogelu a mwynhau’r cefn gwlad, a’ch galluogi i wneud y mwyaf o’ch ymweliad.

Mae’n rhoi cyngor defnyddiol i chi am:

  • Baratoi ar gyfer eich taith
  • Cadw’ch hun ac eraill yn ddiogel
  • Sicrhau fod cefn gwlad yn aros yn lle prydferth y gall pawb ei fwynhau

Teulu’r Cod Cefn Gwlad

Erbyn hyn mae’r Cod Cefn Gwlad yn cynnwys codau penodol ar gyfer rhai o’r gweithgareddau cyffrous y gallwch gymryd rhan ynddynt, fel nofio gwyllt, pysgota a chanŵio.

Fideos arfer gorau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cod Cefn Gwlad PDF [2.6 MB]
Côd Pysgota PDF [113.8 KB]
Côd Canŵio PDF [144.3 KB]
Cod y Glannau PDF [844.0 KB]
Côd Nofio yn y Gwyllt PDF [163.7 KB]
Cod y Glannau PDF [844.0 KB]
Y Cod Cerdded Cŵn PDF [1.1 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.