Adroddiadau dwy flynedd - Diogelwch Cronfeydd Dŵr

Mae dros 350 o gronfeydd dŵr rheoledig yng Nghymru ac ein cyfrifoldeb ni yw i wneud yn siŵr y bod nhw'n cydymffurfio â'r gyfraith.

Mae'r gyfraith yn mynnu ein bod yn adrodd i Weinidog Cymru bob dwy flynedd ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud fel yr awdurdod gorfodi i sicrhau ymgymerwyr cronfeydd yn arsylwi ac yn cydymffurfio â'r gyfraith. Mae hefyd yn ofynnol i ni yn benodol i adrodd ar yr hyn yr ydym wedi ei wneud i sicrhau diogelwch cronfeydd yr ydym yn yr ymgymerwr.

Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu adborth ar ein hadroddiad a dylai hyn gael ei e-bostio i:

reservoirs@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diogelwch Cronfeydd Dŵr 2013-15 Adroddiad dwy flynedd PDF [790.8 KB]
Diogelwch cronfeydd dŵr 2015-17 Adroddiad dwy flynedd PDF [947.2 KB]
Diogelwch cronfeydd dŵr 2017-19 Adroddiad dwy flynedd PDF [1.2 MB]
Diogelwch cronfeydd dŵr 2019-21 Adroddiad dwy flynedd PDF [1.0 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf